English Polish Ukrainian

Filtry

Filtracja jest warunkiem niezawodnego działania systemu nawadniania, gdyż dzięki filtrom system pracuje w oparciu o wodę odpowiedniej jakości, która odpowiedzialna jest za gwarancję, trwałość i wydajność poszczególnych elementów instalacji.
Wyróżniamy różnego rodzaju filtry np. siatkowe,dyskowe oraz żwirowe.

Filtry Żwirowe

 

Filtry żwirowe to urządzenia stosowane w instalacji nawodnieniowej. Ich główne zadanie to likwidacja zanieczyszczeń biologicznych w oparciu o wkład żwirowy. Stosowane są tam gdzie źródłem wody jest zbiornik retencyjny lub studnia głębinowa. Filtry żwirowe mogą być również wykorzystywane do wytrancania żelaza z wody poprzez napowietrzanie

Symbol instalacjerolnicze.pl

Filtry Siatkowe

Stosowane w instalacjach nawodnieniowych. Ich podstawowym zadaniem jest usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych i organicznych z instalacji, które mogły by spowodować niedrożność urządzeń.

Filtry Dyskowe

Celem filtrów dyskowych jest filtrowanie wody z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń mechanicznych w systemie nawadniającym. Znajdujący się w filtrze dyskowym wkład skutecznie zapobiega powstawaniu uszkodzeń, zatykaniu się układów mikronawadniania, linii kroplujących i zraszaczy.

Cechy filtrów

  • Półautomatyczne płukanie,
  • Siatki wykonane ze stali nierdzewnej,
  • Duży wskaźnik zapchania,
  • Klamry ze stali nierdzewniej.

Każdy z filtrów jest zautomatyzowany dzięki czemu wiemy dokładnie kiedy trzeba przeczyścić filtr. System informuje nas o jakichkolwiek spadkach ciśnienia.